ETL Slovak-Desk

Slovak Desk sprevádza slovensky hovoriace osoby a spoločnosti v právnych a daňových záležitostiach s ohľadom na ich špecifické potreby. Naším cieľom je okrem iného informovať našich klientov o neustálych zmenách na slovenskom a španielskom trhu a pomôcť im urobiť najlepšie rozhodnutia.

Milan Kúdela
Hlavní partner
Bratislava

Ponúkame tím odborníkov, ktorí veľmi dobre poznajú špecifické zvyklosti, čo uľahčuje vyhnúť sa možným komplikáciám spôsobeným odlišnou mentalitou. Z nášho oddelenia zameraného na Slovenskú republiku poskytujeme slovenským spoločnostiam a jednotlivcom poradenstvo pri ich investíciách a transakciách v Španielsku vo všetkých právnych, daňových a prevádzkových aspektoch, ktoré môžu potrebovať. Ako súčasť skupiny ETL GLOBAL máme priamy prístup k širokej medzinárodnej sieti prestížnych odborníkov, čo nám umožňuje nielen venovať sa miestnym potrebám našich klientov, ale aj ponúkať globálne služby na medzinárodnej úrovni vďaka našej prítomnosti vo viac ako 50 krajinách vrátane Slovenska a Španielska.

V globalizovanom svete sa podniky rozrastajú cez hranice, čo znamená, že musia čeliť čoraz viac právnym povinnostiam v čoraz väčšom počte jurisdikcií. Je to náročná úloha najmä pre malé a stredné podniky, ktoré nedisponujú vlastnými zdrojmi v zahraničí. V spoločnosti ETL GLOBAL sme pripravení pomôcť našim klientom poradenstvom v ich vlastných jazykoch a obchodných kultúrach.

ETL GLOBAL ponúka svojim klientom tím odborníkov a silu svojej medzinárodnej siete vo viac ako 50 krajinách. Ponúkame im všetky naše medzinárodné skúsenosti a sprevádzame spoločnosti v procese internacionalizácie.

Náš ETL GLOBAL International Desk má tím špecializovaných odborných právnikov, ktorí sú rozmiestnený v rámci celej skupiny Grupo ETL GLOBAL a podporujú malé a stredné podniky v ich projektoch internacionalizácie. Od svojho založenia v Nemecku sme podporili viac ako 3 000 klientov pri ich implementácii v zahraničí a viac ako 2 000 zahraničných spoločností pri ich zakladaní v Španielsku.

V ETL GLOBAL podporujeme aj podnikanie zahraničných spoločností, ktoré sú prítomné v Španielsku prostredníctvom pobočiek.

Naše oddelenie pre Slovenskú republiku kombinuje vynikajúcu znalosť slovenského jazyka so znalosťou španielskej kultúry, obchodného a právneho systému, a tak poskytuje vysoko prispôsobené a špecializované právne a daňové riešenia pre špecifické potreby slovenských klientov, aby mohli úspešne plniť svoje poslanie v rámci podnikania a transakcií v Španielsku.

ETL GLOBAL ponúka 360-stupňové poradenstvo zahraničným investorom, spoločnostiam ako aj jednotlivcom, ktoré chcú v Španielsku kúpiť nehnuteľnosti či začať alebo rozšíriť svoje podnikanie.

Daňové plánovanie

Daňové výhody

Nákupy nehnuteľného majetku

Zakladanie spoločností a obchodné právo

Daňové účtovné poradenstvo

Žiadosti o vízum

Plnenie daňových predpisov

Plnenie daňových povinností v oblasti majetku

Plnenie daňových predpisov pre nerezidentov

Registrácia rekreačných objektov

Testamenty

Kontaktný formulár

New Field

Follow us on our social media
This action is promoted and subsidised by the SOC, and 100% financed by the European Social Fund as part of the
European Union's response to the COVID-19 pandemic
Subvención EN