ETL Czech-Desk

České oddělení ETL Czech-Desk doprovází česky mluvící jednotlivce i podniky v právních a daňových otázkách, přičemž bere v úvahu jejich specifické potřeby. Naším cílem, mimo jiné, je informovat naše klienty o změnách, které se neustále odehrávají na českém i španělském trhu a pomáhat jim tak učinit ta nejlepší rozhodnutí.

Robert Jurka
Hlavní partner
Česká republika

Javier French Desk

Ivana Vaňousová
Hlavní partner
Česká republika

 

Vlastimil Sojka
Hlavní partner
Česká republika

Nabízíme tým profesionálů, který zná velmi dobře specifické zvyklosti země, čímž je snadné se vyhnout možným komplikacím způsobených rozdílnou mentalitou.

Z našeho oddělení pro Českou republiku poskytujeme českým společnostem a jednotlivcům poradenství ohledně investic a transakcí ve Španělsku ve všech právních, daňových a provozních záležitostech, které mohou vyžadovat. Jako součást ETL GLOBAL Group máme přímý přístup k široké mezinárodní síti prestižních profesionálů, což nám umožňuje nejen uspokojovat lokální potřeby našich klientů, ale také nám umožňuje nabízet globální služby na mezinárodní úrovni díky přítomnosti ve více než 50 zemích, včetně ČR a Španělska.

Společnosti rozšiřují své oblasti vlivu za národní hranice v našem globalizovaném světě a čelí rostoucímu počtu právních závazků a dalších jurisdikcí. Je to složitý úkol, zejména pro malé a střední podniky bez vlastních zdrojů v zahraničí. ETL Global je připravena poradit svým klientům v jejich vlastním jazyce a specifické kultuře obchodování.

ETL Global nabízí svým klientům tým odborníků a silnou mezinárodní síť ve více než padesáti zemích světa. Nabízíme všechny naše mezinárodní zkušenosti a pomáháme společnostem s jejich aktivitami v zahraničí.

ETL Global International Desk má tým odborných mezinárodních právníků v rámci skupiny ETL GLOBAL, kteří podporují malé a střední podniky v jejich projektech internacionalizace. Od založení skupiny v Německu jsme pomohli více než 3000 klientům začít pracovat v zahraničí a více než 2000 zahraničním společnostem založit podnikání ve Španělsku.

V ETL Global také řídíme obchod pro zahraniční společnosti založené ve Španělsku s pobočkami.

Naše oddělení pro Českou republiku kombinuje vynikající znalost českého jazyka se znalostí španělské kultury, obchodního a právního systému díky čemuž poskytuje vysoce personalizovaná a specializovaná právní a daňová řešení specifických potřeb českých klientů, aby mohli úspěšně plnit své poslání v rámci podnikání a transakcí ve Španělsku. ETL GLOBAL nabízí 360stupňové poradenství zahraničním investorům, kteří chtějí koupit nemovitost, zahájit nebo rozšířit své podnikání ve Španělsku, ať už jde o společnost nebo jednotlivce.

Daňové plánování

Daňové pobídky

Nákup aktiv nemovitostí

Zakládaní podniků a obchodní právo

Daňové účetní poradenství

Žádost o víza

Dodržení daňové povinnosti

Dodržování daně z majetku

Daňová povinnost nerezidentů

Registrace rekreačních domů

Závěť

Kontaktní formulář

New Field

Follow us on our social media
This action is promoted and subsidised by the SOC, and 100% financed by the European Social Fund as part of the
European Union's response to the COVID-19 pandemic
Subvención EN